3 Texte mit Wörtern, die mit P beginnen

Drei Autoren gaben sich die Mühe jeweils eine Erzählung auf Tschechisch zu schreiben, bei der jedes, aber wirklich jedes Wort mit dem Buchstaben P beginnt.
Die erste Erzählung ist von Plešek Prostatik:
Povídka Pleška Prostatika
Po padesátce počínají pánové, podobní pohasínajícím plamenům, pociťovat první
příznaky počínající pohromy. Především prudce poklesne pohlavní potence, protože
pánové přestanou postačovat perversním požadavkům poživačných paniček. Počnou
pokukovat po patnáctkách. Puberťačce postačí patřičné pohoštění, případně pán poplácá
prevíta po prdýlce. Políbí-li pak přitažlivá panenka plešatce před přihlížejícími páprdy,
polichocený prďola podstrčí poupěti pětistovku pro pořízení parády. Praktické pro
patnáctku, postačující pro páprdu. Posléze pánové pozbývají peněz, prohlížejí pouze
pornografické plátky pro připamatování podoby, případně polohy přirození protějšího
pohlaví. Po pozbytí pohlavního pudu preferují pánové především pivo. Posedávají po
putykách, pěstují pivní panděro, probírají politiku. Polehávají po pohovkách, pokuřují.
Příbytkem proniká puch připomínající pálené paznehty. Pánové pořád pošilhávají po
plotně. Permanentně předrážděné paničky připravují pamlsky pro přecpaná panděra
povalečů. Pak padesátníci počínají pozorovat patologické proměny. Po přečtení příruček
pátrají po příznacích pepky, případně přestávají pít. Podvečer pupkáči pobíhají po parcích,
podobní předpotopním příšerám. Poděšení představou prokouřených plic, přestávají
pokuřovat – příliš pozdě. Potíží postupně přibývá. Potíže působí pajšl, páteř, paradentosa,
prostata. Pánové prostudují pravidla preventivní péče, polykají prášky, panikaří. Při
pověstech provázejících pohřby přátel postupně pitomí. Poslyš, příteli padesátníku! Proč
pohekávat pod peřinou, proč plakat pro pubertální pošetilosti? Potlač přízračné představy,
překonej pocity příkoří páchaného přírodou. Připij pivem, pokuř portoriko, pohlaď prdýlku,
potom pozři pochutiny, poser postel, poblij pisoár……………a žij dál !!!!

Eine andere Version der obigen Erzählung von Milan Lajdar:

Přátelům po padesátce…

Přišla pošta. Píše přítel. Pravdivě! Proč právě „padesátka“ plácá přátelsky po pleši; přitom právě přichází peklo:
Po padesátce počínají pánové, podobní pohasínajícím plamenům, pociťovat první příznaky počínající pohromy. Především prudce poklesne pohlavní potence, protože pánové přestanou postačovat perversním požadavkům poživačných paniček. Počnou proto pokukovat po patnáctkách. Puberťačce postačí patřičné pohoštění, případně poplácání pipinky po prdýlce. Políbí-li pak přitažlivá panenka plešatce před přihlížejícími páprdy, polichocený prďola podstrčí poupěti pětistovku pro pořízení parády. Praktické pro patnáctku, postačující pro páprdu. Posléze pánové překotně pozbývají peněz. Prohlížejí pouze pornografické plátky pro připamatování podoby, případně polohy přirození protějšího pohlaví.
Po pozbytí pohlavního pudu pánové preferují především pivo. Posedávají po putykách, pěstují pivní panděro, probírají politiku, polehávají po pohovkách, pokuřují. Příbytkem proniká puch připomínající pálené paznehty. Pánové pak pořád pošilhávají po plotně. Permanentně podrážděné paničky právě připravují pamlsky pro přecpaná panděra povalečů. Pchééé!
Poté padesátníci počínají pozorovat patologické proměny. Po přečtení poučných příruček pátrají po příznacích „pepky“, případně přestávají pít. Poděšení představou prokouřených plic přestávají pokuřovat. Podvečer pupkáči pobíhají po parcích, podobní předpotopním příšerám. Příliš pozdě! Problémů postupně přibývá. Potíže působí pajšl, páteř, paradentóza, prostata…
Pánové prostudují pravidla preventivní péče. Polykají prášky. Poslouchají pověsti, provázející pohřby právě padlých přátel. Po přátelích potopa! Panikaří. Postupně po právu platí: pán připomíná pitomce. Pomóc!
Přesto poslyš, příteli padesátníku:
Proč pohekávat pod peřinou, proč plakat pro pubertální pošetilosti? Potlač přízračné představy, překonej pocity příkoří páchané přírodou. Připij pivem, pokuř portoriko, poplácej prdýlku, pozři pochutiny, parádně potěš partu, překonej předsudky, potlač prohibici, prodej prezervativy, poruš předsevzetí… Proč padat před protivenstvím? Právě probíhá poslední paráda! Potom přijdou pouze průsery – pranýř. Pak potupná posmrtná pouť podzemím. Prázdno. Prašivina. Práchnivění.
Právě proto pracuj, plánuj, pij, plácej paničky po prdýlkách, provozuj požitky. Přestaň přivolávat pohromu. Pitomý proces postihne především pošetilce. Plápolej, přivolej pomoc, připrav pořádné potěšení. Pěkné potvůrky, pivní přátele, příjemná předsevzetí. Příteli, proboha, proč připomínat pohřby? Pozastav potupu, popadni pozoun, pookřej, padavko. Právě počíná prima pošetilá poustevnická pouť! Pozvedni postavu, pamětníku. Pěj písně, připij patřičně punčem. Posměšky, pochybnosti, problémy překonej. Pohrdej peklem.
P.S.: Za pár let prý bude ještě mnohem hůř!

Der Autor der letzten Erzählung ist Pivana Pelcmanová
Pepanova padesátka
Prťavý, pihovatý, podprůměrný, pohotový policajt, podpraporčík Pepan Panáček přesmutně plakal. Plným právem. Předevčírem prožil padesátku, počátek protivných poruch. Předminulý pátek přestal ponocovat, pobývat po půlnoci po pochybných pohostinstvích. Přesto procento Pepanových problémů poznovu prudce povyrostlo. Pravidelně pokašlával, posmrkával, pravá plíce pracovala poněkud pomaleji. Při prudším pohybu padal. Pusou pronikala pokračující paradentóza. Pěkná postava pominula. Parádní porost palice překvapivě prořídl, pro překrytí pleše používal plnohodnotnou portugalskou paruku. Před pár pátky překrásně propracovaná, pevná prsa (pozůstatek pravidelného pondělního plavání po podolské plovárně) přestala překvapovat pohledné, popřípadě přitažlivé paničky. Pozvolna pominuly protivné poluce, povyrostl převislý pupek, protože pravidelně popíjel přespočet pohárů pravého pěnivého plzeňského piva (preferoval především Prazdroj). Podagra pilně provokovala. Pakliže poobědval přemnoho pórkové polévky, přesyceným pupkem (prolezlým parazity) protivně proudily páchnoucí plyny. Patrně proto pravidelně postonával. Přirození, předtím Pepanova převelká pýcha, povadlo. Penis pomalu přestával poslouchat, proto podporučík potají prodal přebytečné pryžové prezervativy. Při proměnlivém, ponurém podzimním počasí (pokud pršelo) pobolívala padesátníka pánev. Při pracovních policejních pochůzkách Prahou pět pajdal, poněvadž při přišlápnutí pronikalo pravou patou protivné píchání (patu propíchl přihlouple pohozeným prorezavělým pilníkem při pronásledování podnapilého padoucha, přičemž přeskakoval potůček poblíž prašných Prčic). Prostě příšerné! Prolhaní parlamentní politici (parádní parta pitomců) Pepana provokovali přiblblými partajními ptákovinami. Pamatoval perfektnější prožitky. “Prokletá padesátka”, pravil posmutnělý pupkatý playboy. Pak pochopil: padesátku prostě pomine. Prvního prosince prohlédl peněženku, popadl poslední papírové peníze, přibližně pětikilo. Proč planě posedávat? Půjde pro potěšení pařit! Proběhl prostorné Příkopy, Panskou, posléze Perlovku. Pozvolna prošel poškozeným portálem příšerně poplivané pivnice. Panoval poklid. Překotně popíjel přechlazené popovické pivo, přitom pátravě prozkoumával podivné panoptikum polosedících postav. Piáno právě přehrávalo pružnou polku, pozoun příkladně preludoval, přestárlá Pilarka pěla populární pamětnickou píseň. Překrásný profesionální přednes, prostě paráda! Preferoval prsatky, proto pojednou postřehl půvabnou, patrně pětadvacetiletou paničku. Potajmu pátral po pěkné plavovlásčině postavě. Perfektní proporce! Patrně pardubická proletářka! Promýšlel přesný postup. Při prvním ploužáku poplácá plavovlásku po prdelce, pravou paží později prověří plné poprsí. Prostě prudce podráždí plavovlásčiny pudy. Potom půjdou pod Petřín. Přímo perfektní plán! Předstoupil pádně před pěknou paní. Prsatka právě pravačkou pomalu pozvedala páté pivo. Postupoval pozvolna. Přívětivě pronesl překrátký proslov. “Půjdete, prosím, plesat?”, projevil prosté přání. Plavovláska propíchla plešatého policajta pichlavým pohledem. “Perverzní páprdo”, prskala pohoršeně. ” Prokristapána, proč panikaří?”, přemítal popletený, pobledlý padesátník. ” Podlý prasáku”, pronesla poté polohlasně. přešlápl po podlaze pivnice prošlapanými polokeckami. Proč panička protestuje příliš prostořekým projevem? “Půjdete, prosím, plesat?”, pravil poznovu potichu. “Pche!”, pronesla podrážděná plavovláska popuzeně. Přitom pružně plivla po Pepanově přízemní postavě. “Pitomý padouchu!”, povykovala pronikavě. Pak položila pivo, policajta prudce pleskla pevnou pěstí přes pusu. Poloomráčený Pepan překvapením povyskočil. “Promiňte, paní”, prohodil připitoměle. Pozvolna pobledl. Přetěžko polkl. “Proč pořád pouze pykám?”, pomyslel. Posléze pochopil. Právě přežil padesátku, proto příjemné prožitky paušálně pominuly. Pomalým pohybem paže přinutil postaršího pingla přijmout pořádně pomuchlanou padesátku plus pět padesát. Pingl podlézavě poděkoval. Pepan plaše pozdravil povedenou plavovlásku. Pak proběhl přes počůraný, páchnoucí pánský pisoár před pivnici. Panovalo pološero. Pomalu prošel pochmurnou Perlovkou, potom podmračenou Pařížskou. Pod povadlou palmou před Parkhotelem překotně použil policejní pistoli…
Prezentované plky přepečlivě psala počítačem Pentium Pivana Pelcmanová. Přepis (případně patetický přednes) pouze proti písemnému povolení praštěné pisatelky! Případný přestupek Pelcmanová přirozeně přísně potrestá — poťouchlý pachatel přestupku platí pět pravých plzeňských piv!

3 Kommentare

 1. Da muss ich noch einiges lernen, um diese Geschichten zu verstehen.. 😉
  Auf Englisch gibt es so etwas mit dem Buchstaben W.
  der-englisch-blog.de/2008/07/23/eine-englische-geschichte-bei-der-jedes-wort-mit-w-beginnt/#comments

 2. @Errö:
  Ja, ‘p’ ist im Tschechischen der mit Abstand häufigste Buchstabe.
  Ja, es gibt weitere Geschichten, wo jedes Wort mit dem gleichen Buchstaben beginnt.
  MIt ‘h’ z.B. diese https://tschechischblog.de/video/es-brennt/
  Mit ‘v’ z.B diese:
  Vy všichni ve vzdálené vlasti. Vás vrchni velitel, vaši vojáci, vaše vláda, vaš vysílačky vysílají vám všem velikým vesmírem vítězné volání velkého. Vůdci vstávají vlasy. Vyděšeně vzdychá, vrávorá, vytřeštěně vejrá. Všude vidí velké V. Ve všech vratech, ve voknech, ve věžích, ve vikýřích. Veřejně vymalováno vzbouřenci všech vyloupených vísek, všech vpleněných velkoměst. Vbledlá velkoněmecká vlajka vandalů visí velice vyčerpaně ve větru vrčících vrtulí. Vřídlo vzbouření, vulkán vzdor, výheň vášní vře všude vespod…
  und nochmal mit ‘p’:
  Pan Petr propůjčil panu Pavlovi peníze. Pan Pavel peníze propil. Protože překypoval pravdomluvností, Petrovi pověděl pravdu. Petr poděšeně pravil: ,, Peníze potřebuji příští pátek, prosím pošli poštou“. Pan Pavel proto poctivě pracoval, pak poslal Petrovi plný plat. Pak přemýšlel, proč peníze propil…Pravděpodobně proto, protože před půlrokem Pavlovi pošlo prase Pašík. Později propadl panice . Postrádal peníze, postrádal práci, postrádal přítelkyni…Potřeboval peníze, proto propadl podvodům. Podvody prošly, po půlroce překypoval penězi. Po pradědovi podědil přezdívku pracháč. Proto pozor při potkání pana Pavla!
  Quelle:
  http://www.mojeskola.cz/Casopis/Php/jazycek.php

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert