Tschechische Präpositionen

Präpositionen, die zahlenmäßig begrenzt sind, gehören zu einer Wortart, die selber nicht flektiert, aber dem abhängigen Wort einen bestimmten Fall zuweist. Jede Präposition verlangt nämlich einen Kasus. Manche Präpositionen sogar mehrere. Welcher Kasus der passende ist, hängt vom Kontext ab. Die Präposition na (dt. auf) verdeutlicht es, weil sie sich im Deutschen und Tschechischen ähnlich verhält: z.B. verlangt auf den Akkusativ, wenn es um eine Richtung geht: Auf den Tisch legen! und den Dativ (im Tschechischen den Lokativ), wenn es um die Lage geht: Auf dem Tisch.
Eine Besonderheit des Tschechischen ist, dass manche Präpositionen vokalisiert werden. Es handelt sich um die Präpositionen k, s, v und z. Die vokalisierten Varianten lauten ke, ku, se, ve und ze. Die Vokalisierung ist z.B. dann notwendig, wenn das Wort hinter der Präposition mit dem gleichen Buchstaben oder mit s, š, z, c, č beginnt.
Hier kannst du interaktiv die passende tschechische Präposition einem tschechischen Satz zuordnen. Na, traust du dich? Wenn noch nicht, dann schaue dir die richtige Verwendung von Präpositionen in der folgenden Tabelle an. Bei jeder Übersetzung ist auch ein tschechisches Verwendungsbeispiel angegeben.
DeutschTschechischtsch. KasusBeispiel
indo GenitivJde do Kina.
innaAkkusativJde na koncert.
invLokativJe ve stanu.
Narodil se v prosinci.

inzaAkkusativZa dva týdny.
ohnebezGenitivJe to dort bez vajec.
aufnaAkkusativPostavil to na zem.
Na tvoje přání.
Myslím na tebe.


aufnaLokativKrabice je na zemi.
nachdoGenitivOdvezl to do Ostravy.
nachpoLokativPo druhé hodině.
Po Vás.
Jsem po otci.
Stýská se mi po domově.nachpodleGenitivObstarám to podle možnosti.
nachzaAkkusativZa deset hodin.
bisdoGenitivUmí počítat do sta.
Do konce dne je to hotové.

gegenkDativk páté hodině
gegenprotiDativTo pomůže proti bolení hlavy.
Budeme protestovat proti.
gegenkolemGenitivKolem sedmé hodiny.
ankDativPostav se k oknu!
annaLokativLampa visí na stropě.
Pracuji na novém vynálezu.
annaAkkusativNa stravu si zvyknu.
Obratil se na tebe.

anoAkkusativOpírám se o židli.
außerkroměGenitivKromě neděle mám čas.
außermimoAkkusativMimo tebe.
Mimo budovu.

wegenkvůliDativKvůli nemoci nemohl přijet.
wegenproAkkusativPro nemoc uzavřeno.
zwischenmeziInstrumentalJe to mezi Prahou a Brnem.
Mezi dvěma stanicemi.
To je velký rozdíl mezi námi.


zwischenmeziAkkusativPostav se mezi okno a regál.
untermeziAkkusativPohovoříme si mezi čtyřma očima.
unterpodAkkusativDej to pod okno!
To je pod tvou důstojnost.

unterpodInstumentalPes je pod oknem.
Objednal pod cizím jménem.

unter zaGenitivZa tmy nikam nejdu.
füroAkkusativZajímám se o politiku.
fürproAkkusativTo víno je pro tebe.
zukDativJedeme ke strýci.
zunaAkkusativNa mou omluvu.
zumkDativKytice k narozeninám.
zumuGenitivHotel u rytíře.
infolgenaAkkusativNa následky.
statt/anstellemístoGenitivZajdu tam místo tebe.
imnaLokativStavím se na podzim.
imvLokativStavím se v zimě.
übernadAkkusativPověsím to nad dveře.
übernadInstrumentalVisí to nad dveřmi.
überpřesAkkusativPak šel přes most.
überoLokativNemluvíme o počasí.
gegenübernaprotiDativBydlíme naproti parku.
gegenüberprotiDativBydlíme proti parku.
vorpředInstrumentalPřed deseti léty.
Setkáme se před divadlem.
vor předAkkusativDej krabici před dveře!
trotzpřesAkkusativPřes zákaz plot překročil.
entlangpodélGenitivPůjdeme podél řeky.
entlangpodleGenitivPůjdeme podle řeky.
mitsInstrumentalPromluvím si s ním.
Jdu tam s tátou.
nebenvedleGenitivPostav vázu vedle regálu.
auszGenitivJsem z Mnichova.
Figurka je ze dřeva.
hinterzaAkkusativDám krabici za dveře.
hinterzaInstrumentalKrabice byla za dveřmi
bei přiLokativPři náledí je cesta uzavřena.
Při jídle se nemluví.
währendpřiLokativPři jídle se nemluví.
währendzaGenitivZa vlády císaře Augusta.
umkolemGenitivJednou kolem světa.
umoAkkusativHrajeme o peníze.
um ... herumokoloGenitivBěhám okolo rybníku.
ungefährokoloGenitivZůstane tam okolo dvo měsíců.
vonodGenitivJe to dárek od sestry.
V tom se liším od tebe.
vonabGenitivOd soboty mám dovolenou.

Im Tschechischblog erschienen zum Thema Präpositionen bereits folgende Beiträge: